Tutustu Tuusulassa palvelevan korikorjaamomme tietoturvaan

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Mastan Huolto Oy
Sulankuja 1, 04300 Tuusula
masta@mastanhuolto.fi


Rekisterin nimi
Mastan Huolto Oy asiakasrekisteri

 

Rekisterissä käsiteltävien asiakastietojen käyttötarkoitus
Mastan Huolto Oy käyttää asiakastietoja huolto-, takuu-, korikorjaamo- ja varaosapalvelujen
toteuttamiseen.
Huolto-, takuu-, korikorjaamo- ja varaosapalveluissa saatetaan käyttää alihankkijoita (mm. maalaamo,
pesupalvelut, kuriiripalvelut yms.), joille annetaan tarpeelliset tiedot toimeksiannon suorittamiseen.
Mastan Huolto Oy:n asiakasrekisteriä ei käytetä markkinointitarkoitukseen.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-nimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköposti
-Y-tunnus
- ajoneuvoihin liittyvät tiedot.


Tietojen säilytysaika ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet:
-tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:
-tilaus-/huoltosopimus
-Traficom-tiedot (henkilö- ja ajoneuvotiedot)
-Inchcape Motors Finland
-vakuutusyhtiöt.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja auton valmistajalle

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden
turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät
henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi
päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva
pyyntö edellä mainitulle rekisterinpitäjälle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä
koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa
koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen
ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisterinpitäjälle. 


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.